دوره MBA کسب و کار - استراتژیک


نحوه پرداخت:

مبلغ کل دوره :   80.000.000  ریال

شیوه پرداخت به صورت اقساطی

 مبلغ 20.000.000 ریال بابت پیش پرداخت از طریق POS ( به صورت حضوری )

مابقی اقساط  حداکثر در 3 فقره چک پرداخت می گردد.

تبصره: دانشجویان فارغ التحصیل در کلیه رشته‌های کارشناسی و بالاتر دانشگاه شیراز، کارکنان دانشگاه شیراز و فرزندان آن‌ها از 10 % تخفیف کل مبلغ دوره بهره مند میگردند.

هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است