دوره MBA کسب و کار - استراتژیک


نحوه پرداخت:

مبلغ کل دوره :   67.500.000  ریال

شیوه پرداخت به صورت اقساطی

تبصره: دانشجویان فارغ التحصیل در کلیه رشته‌های کارشناسی و بالاتر دانشگاه شیراز، کارکنان دانشگاه شیراز و فرزندان آن‌ها از 10 % تخفیف کل مبلغ دوره بهره مند میگردند.

پذیرش نهایی متقاضیان بر اساس آزمون مصاحبه حضوری انجام می گیرد.

شروع دوره : پاییز 98

استادشروعپایانظرفیتثبت نام
گروه اساتید 20