کارمند پذیرش هتل
دوره آموزشی کارمند پذیرش هتل
مدت دوره : 80 ساعت
شروع دوره : 98/07/07
پایان دوره : 98/0/9/19
روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری : 20_16
شهریه دوره : 650.000 تومان
استادشروعپایانظرفیتثبت نام
گروه اساتید 20