تعمیرکار تلفن همراه

هزینه دوره : 1.400.000 تومان
ظرفیت دوره : 10 نفر
شروع دوره : 1 آبان
ساعات برگزاری :
شنبه و چهارشنبه ساعت 17-20
استادشروعپایانظرفیتثبت نام
مهندس امیرحسین معدلی 1398/8/1 1398/10/11 10