دوره آموزشی مربیگری هوش کودک
دوره آموزشی مربیگری هوش کودک 
هوش نه گانه گاردنر 
شروع کلاس 98/8/26 
پایان کلاس 98/9/24 
روزهای برگزاری کلاس : یکشنبه 19-16
هزینه کلاس 290.000 تومان
استادشروعپایانظرفیتثبت نام
پردیس شهوند 1398/8/26 1398/9/24 25