آکادمی تخصصی هتلداری

شهریه کل : 13.000.000 تومان
پیش پرداخت : 3.000.000 تومان
مابقی شهریه در 10 قسط به صورت مساوی قابل پرداخت است
توجه : هزینه لباس فرم و بسته آموزشی جداگانه دریافت می گردد


استادشروعپایانظرفیتثبت نام
گروه اساتید 1398/11/5 1399/11/5 25