ورود به حرفه صلاحیت اجرا پایه 3 رشته های معماری و عمران (76ساعته)


زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

کد دوره

مدرس دوره

مدت بازدید

مدت دوره

نام دوره

ردیف

20-16

05/09/98 سه شنبه

1-811

مهندس علی عراقی

0

4

مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

2

19-15

06/09/98 چهارشنبه

4-811

مهندس محمدی چابکی

0

4

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

3

19-15**12-9

07/09/98 پنجشنبه

5-811

مهندس علی عبداله زاده

1

7

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (1)

4

18:30-15**12- 8

08/09/98 جمعه

4-811

مهندس سعید یزدانی

0.5

7.5

نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی،...

5

18-15**12-8

14/09/98 پنجشنبه

6-811

مهندس هومان فرامرزی

1

7

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(1)

6

19-15

16/09/98  شنبه

1-811

مهندس مسعود صفا

0

12

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

7

19-15

17/09/98  یکشنبه

19-15

18/09/98  دوشنبه

17-13**12-9

21/09/98 پنجشنبه

2-811

دکتر آرش توتونچی

1

7

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

8

17-13**12-8:30

22/09/98 جمعه

2-811

دکتر آرش توتونچی

0.5

7.5

نکات اجرایی پی های سطحی

9

20-17

26/09/98 سه شنبه

3-811

مهندس پارسا

1

7

نکات اجرایی سازه های فولادی (1)

 

12-8

27/09/98 چهار شنبه

19-15**12-9

28/09/98 پنجشنبه

3-811

دکتر غلامحسین افتخار

1

7

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح(1)

10

14-8

30/09/98 شنبه

 

دکتر غلامحسین افتخار

6

بازدید کارگاهی

11

هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است