ضوابط طراحی ساختمان های مصالح بنایی و مقاوم سازی آن
آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
shirazutc_nezam@
 تلفن تماس
۰۹۱۷۸۰۰۷۱۲۴ 
۳۶۱۳۲۱۴۳
هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است