• دوره آشنایی با آیین نامه های ایمنی

  • کارگاه آموزشی ایمنی عمومی کار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهت ثبت نام دوره ها به پایین صفحه مراجعه کنید
 
جهت کلیه دانشجویان و کارکنان سازمانها و ارگانهای دولتی (همسر و فرزندان)تخفیف 
ویژه در نظر گرفته شده است
                                                         

                                                                                                                

لیست دوره های آزاد و تخصصی

  • جستجو :
  • جستجوی سریع :
ردیف دوره نام مدرس شروع پایان جزییات وضعیت