ارتباط با ما

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز ( مرکز آموزش های تخصصی)

آدرس : شیراز – خیابان قصرالدشت – نبش خیابان قم آباد - جنب دانشکده دندانپزشکی

شماره تلفن مرکز : 36293411(071) – 36293826(071) - 36293825(071) فاکس : 36293246(071)

مدیر آموزش دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی :آقای دکتر منصور مصلی نژاد

کارشناس آموزش دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی ساختمان : 09175124120

کارشناس آموزش دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی ساختمان : 09175124130

جهت ثبت نام دوره های آزاد و تخصصی : 09175124130

کارشناس آموزش دوره های  مربوط به سازمانها و ارگان ها(شهرداری-پتروشیمی و نفت وگاززاگرس,...): 09332238625

کارشناس آموزش دوره های ضمن خدمت سازمانها(شرکت آب و فاضلاب،برق منطقه ای،توزیع نیروی برق و...): 09175124130

کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی : ShirazUTC@

آدرس سایت:tc.shirazu.ac.ir 

ایمیل مرکز:tc@shirazu.ac.ir