ثبت نام
  دورهاستادثبت نام
  آموزش ارائه مطلب با powerpoint ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس محمدرضا رستگاران
  اکسل پیشرفته ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس محمدرضا رستگاران
  اکسل مقدماتی ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس محمدرضا رستگاران
  آموزش لینوکس (LPIC1) ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) استاد
  linux essentials ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) استاد
  دوره برنامه نويسي مقدماتي Python ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) استاد
  برنامه نویسی کاربردی #c ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس جواد کامیابی
  برنامه نویسی کاربردی ++c ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس جواد کامیابی
  ICDL جامع(مهارتهای هفت گانه Window 10+ Office 2016 و...)گروه2 ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس محمدرضا رستگاران
  ICDL جامع(مهارتهای هفت گانه Window 10+ Office 2016 و...)گروه1 ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس محمدرضا رستگاران
  یادگیری ماشین(Machine Learning) ترم تابستان 98 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس محمدمهدی صمصامی
  فتوشاپ کاربردی (photoshop) ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس سید علیرضا مهرآوران
  matlab مقدماتی(ویژه مهندسین کشاورزی رشته های علوم پایه و سایر رشته ها) ترم (تابستان) ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) مهندس زهرا خلفی