کارگاه ایمیل مارکتینگکارگاه ایمیل مارکتینگ
مدرس دوره : دکتر سید یعقوب حسینی
مدت دوره : 16 ساعت
روزهای برگزاری : چهارشنبه و پنجشنبه
تاریخ برگزاری : 24 و 25 مهر ماه 98
ساعات برگزاری : 8 الی 18
هزینه دوره : 650.000 تومان
پس از ثبت نام در دوره به هیچ عنوان امکان انصراف از دوره و استرداد شهریه وجود ندارد
درصورت به حد نصاب نرسیدن وعدم برگزاری دوره کل شهریه پرداختی مسترد می گردد


هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است