تربیت مربی گردشگری کودک
دوره تربیت مربی گردشگری کودک

مدت دوره : 35ساعت

روزهای دوره : شنبه و چهارشنبه

شروع دوره :  اول تیرماه 99

ساعات برگزاری دوره : 20 _ 16


ثبت نام زودهنگام: تا تاریخ 10 خرداد 280000 تومان

ثبت نام میان مدت: تا تاریخ 20 خرداد 300000 تومان

ثبت نام تا زمان شروع کلاس ها: 320000 تومان

هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است