تعمیرکار تلفن همراه

هزینه دوره : 1.400.000 تومان
ظرفیت دوره : 10 نفر
شروع دوره : 2 آذر
ساعات برگزاری :
شنبه و چهارشنبه ساعت 17-20
هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است