ویراستاری و ترجمه مقالات علمی

آغاز به کار مرکز ویراستاری و ترجمه 

هدف از تاسیس این مرکز، همکاری و ارائه مشاوره به اساتید و دانشجویان در راستای تسهیل روند چاپ مقالات انگلیسی ایشان می باشد.

این هدف به صورت کلی در غالب ویراستاری و/یا ترجمه مقالات، رزومه، و سایر مکاتبات انگلیسی اساتید و دانشجویان انجام خواهد پذیرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال درخواست های خود  روی نشانی زیر کلیک فرمایید

edit.shirazu.ac.ir

استادشروعپایانظرفیتثبت نام
گروه اساتید 0