دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
دوره مجازی جامع دیجیتال مارکتینگ

هشتاد و پنج ساعت آموزش تخصصی از راه دور شامل:

دوره سئو از مقدماتی تا پیشرفته به مدت 45 ساعت

 بازاریابی محتوی به مد 10 ساعت

بازاریابی شبکه های اجتماعی به مدت 20 ساعت

دوره گوگل آنالیتیکس به مدت 10 ساعت


شروع دوره: 4 تیرماه 99ثبت نام زود هنگام: تا تاریخ  17 اردیبهشت مبلغ 2650000 تومان

ثبت نام میان مدت: تا تاریخ 27 اردیبهشت مبلغ 2800000 تومان

ثبت نام از 27 اردیبهشت تا زمان شروع  دوره مبلغ 3000000 تومان


هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است