دوره سئو(مقدماتی تا پیشرفته)
دوره مجازی سئـــو(45 ساعت آموزش از راه دوره)

 شامل:
انتخاب کلمات کلیدی

سئو on-page

ابزار کاربردی در سئو

سئو off-page

شاخص های کلیدی عملکرد(KPI) در سئو


شروع دوره: 8 تیرماه 99
روزهای زوج از ساعت 16 الی 18

ثبت نام زود هنگام: تا تاریخ  17 اردیبهشت مبلغ 890000 تومان

ثبت نام میان مدت: تا تاریخ 27 اردیبهشت مبلغ 950000 تومان

ثبت نام از 27 اردیبهشت تا شروع  دوره مبلغ 1100000 تومان


هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است