بازاریابی شبکه های اجتماعی
دوره مجازی بازاریابی شبکه های اجتماعی
(20ساعت آموزش از راه دوره)

 گواهی پایان دوره از طرف دانشگاه شیراز

 شامل:

انتخاب شبکه های اجتماعی بر اساس نوع کسب و کار
معرفی قابلیت ها، امکانات و تحلیل مخاطبان در شبکه های اجتماعی
ارزش پیشنهادی در شبکه های اجتماعی
بازاریابی در شبکه های اجتماعی
طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی
محاسبه ROI بازاریابی شبکه های اجتماعی

شروع دوره: 25 خرداد 99
روزهای یکشنبه و سه شنبه
 از ساعت 16 الی 18

ثبت نام زود هنگام: تا تاریخ  17 اردیبهشت مبلغ 790000تومان

ثبت نام میان مدت: تا تاریخ 27 اردیبهشت مبلغ 890000تومان

ثبت نام از 27 اردیبهشت تا شروع  دوره مبلغ 950000تومان

هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است