دوره مجازی بازاریابی و برندینگ
دوره آموزشی غیر حضوری 
بازاریابی و برندینگ

16 ساعت آموزش مجازی
با ارایه گواهینامه پایان دوره از طرف دانشگاه شیراز

شامل:

تکنیک های بازریابی
تکنیک های تبلیغات
ساخت برند
تولید زنجیره ارزش
شبکه سازی فروش محصولات

شروع دوره:
10 خرداد 99
روزهای شنبه و سه شنبه
از ساعت 14:30 الی 16:30

شهریه دوره:
ثبت نام زودهنگام: 250000 تومان
ثبت نام میان مدت: 300000 تومان
ثبت نام تا زمان شروع دوره: 360000 تومان
هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است