راهنما

نرم افزارهای مفید و موردنیاز

1-  آخرین نسخه Flash Player (باید همیشه بر روی سیستم شما نصب باشد)

2-  نرم افزار Adobe Connect Add-in  برای Windows

3-  نرم افزار Adobe Connect Add-in  برای Mac

4-  نرم افزار Adobe Connect Mobile  برای Android

5-  نرم افزار Adobe Connect Mobile برای (IOS)

6-  رفع مشکل تایپ حرف ی با Persian VUS keyboard Layout

7-  نرم افزار Adobe Acrobat Reader (برای باز کردن فایلهای PDF کتابخانه دیجیتال)

8-      نرم افزار Winrar برای ویندوز