برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی

قابل توجه
به استحضار می رساند برنامه ریزی برگزاری کلیه دوره های آموزشی به صورت غیر حضوری صورت گرفته است. متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیک مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز در دوره های آموزشی ثبت نام نمایند.
تاریخ درج :  1399/1/17

تعداد بازدیدها : 5013