اقتصاد سنجی / شهرداری شیراز

جهت انجام فرایند عضویت در این دوره لطفا ابتدا وارد سایت شوید.
جزئیات
سر فصل ها

جدول برگزاری کلاس ها

تاریخ ساعت حالت برگزاری
1399/10/13 12:00 تا 14:30 غیر حضوری
1399/10/15 12:00 تا 14:30 غیر حضوری
1399/10/20 12:00 تا 14:30 غیر حضوری
1399/10/22 12:00 تا 14:30 غیر حضوری
1399/10/27 12:00 تا 14:30 غیر حضوری
1399/10/29 12:00 تا 14:30 غیر حضوری
1399/11/04 12:00 تا 14:30 غیر حضوری
1399/11/06 12:00 تا 14:30 غیر حضوری
 • استاد دکتر هاشم زارع
 • نوع دوره سازمانی
 • تاریخ شروع 1399/10/13
 • تاریخ پایان 1399/11/06
 • شیوه آموزش غیر حضوری-مجازی
 • ظرفیت کل کلاس 0 نفر
 • وضعیت در حال برگزاری
 • شیوه برگزاری آزمون غیر حضوری
 • تاریخ آزمون
 • ساعت آزمون
 • اعطای مدرک دارد
0
ظرفیت به اتمام رسیده است
دکتر هاشم زارع
دوره های ضمن خدمت شهرداری شیراز